MU Open School | New Art, New Learning

MU Open School | New Art, New Learning.

Open School is een event waar hands-on geëxperimenteerd wordt met nieuwe manieren van leren. Het programma wordt vormgegeven en ingevuld door deelnemers zelf: kunstenaars, ontwerpers, studenten en educatoren. Bij Open School kun je jouw ideeën over onderwijsvernieuwing delen met anderen, jouw briljante nieuwe concept eens toetsen en aanscherpen, nieuwe leads en verdieping vinden.

 

Softplace ?!

Welkom!

Softplaces zijn informele learning communities, de oervorm van het onderwijs en leerorganisaties. Softplaces zijn van alle tijden en op verschillende momenten krijgen zij, als een manier om te leren, opnieuw gestalte. De oudste vorm van leren vormt de basis voor de nieuwste Softplace.

Via Softplace 1.0, 2.0 en 3.0, waarin achtereenvolgens John Dewey, George Siemens en John Moravec een centrale rol spelen zoek ik naar een nieuwe digitale leeromgeving voor MU.