Avatar

MOOC Mee

5 september 2014
No Comments
434 Views

MOOC Mee.

De technologie ontwikkelt zich snel. Deskundigen voorspellen dat de technologiesector over 15 jaar met ruim 30% zal zijn gegroeid (bron: Mediawijsheid.nl). Er ontstaan nieuwe functies op de arbeidsmarkt en deze vragen om andere of nieuwe competenties, de zogenaamde 21e eeuwse vaardigheden. Dit zijn: creativiteit, kritisch denken, probleemoplossende vaardigheden, communiceren, samenwerken, digitale geletterdheid, sociale/culturele vaardigheden en zelfregulering. Deze vaardigheden worden al jaren in het onderwijs toegepast, maar door de komst van nieuwe media zijn deze vaardigheden extra belangrijk geworden in onze samenleving. In deze MOOC gaan we aan de slag met de vraag welke kennis en vaardigheden we minimaal moeten beheersen om te kunnen functioneren in deze maatschappij.No Comments


Leave a Comment