Art history basics | Khan Academy

Art gives us access to the way people at different moments in history have understood the world. Jump in and explore!

Learn for free about math, art, computer programming, economics, physics, chemistry, biology, medicine, finance, history, and more. Khan Academy is a nonprofit with the mission of providing a free, world-class education for anyone, anywhere.

Bron: Art history basics | Khan Academy

Mirrors in the making – LKCA

Het is voor scholen niet altijd duidelijk wat cultuuronderwijs is of wat het doet voor een kind. Een wetenschappelijk kader dat inzicht geeft in de inhoud, samenhang en aansluiting van het vak ontbreekt. Theisje van Dorsten toetst in haar proefschrift de interdisciplinaire theorie van ‘Cultuur in de Spiegel’ aan de praktijk.

Bron: Mirrors in the making – LKCA